Svētdiena, 23. janvāris
Šī ir funkcionējoša arhīva versija. Aicinām apmeklēt Nacionālo terminoloģijas portālu!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROTOKOLI
LZA TK protokols Nr. 3/1066 (21.02.2006)
23.02.2006

Sēde notiek 2006. gada 21. februārī plkst. 14.00 LZA Senāta sēžu zālē.

Sēdē piedalās 22 dalībnieki (sk. protokola pielikumu Nr. 1).

Sēdi vada Valentīna Skujiņa.

 

 

1. Par terminoloģijas izstrādes noteikumu projektu «Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts». Ziņo I. Puksts.

Debatēs piedalās V. Skujiņa, K. Timmermanis, E. Cauna, A. Blinkena, A. Lauzis, J. Pommers, J. Borzovs u. c.

 

Nolemts:

1) papildināt 2.9. un 2.13. punktu, aiz vārdiem «latviešu valodas speciālists» ierakstot «ar zināšanām un pieredzi terminoloģijas jomā»;

2) apstiprināt LZA TK izstrādātos noteikumus «Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts».

 

 

2. Par LZA Terminoloģijas komisijai iesniegtajām konsultācijām. Ziņo V. Skujiņa.

Debatēs piedalās A. Lauzis, K. Timmermanis, E. Cauna, A. Blinkena, I. Krieviņš, M. Baltiņš u. c.

 

Nolemts:

1) neatbalstīt vārda skvērs nomaiņu pret vārdu stūris;

2) neieteikt vārda mese lietošanu ‘gadatirgus’ nozīmē;

3) priekšroku dot latviskajam vārdam vīnzinis, nevis aizguvumam samoljērs.

 

 

3. Par informācijas sistēmu drošības terminiem. Ziņo Juris Borzovs un Ilze Ilziņa.

Debatēs piedalās A. Lauzis, K. Timmermanis, J. Pommers, A. Blinkena, M. Baltiņš, V. Skujiņa u. c.

 

Nolemts:

1) drošības terminu kopas detalizētai izvērtēšanai izveidot Starpnozaru terminoloģijas saskaņošanas komisiju (TSK), tās sastāvā iekļaujot TK valodniekus un J. Borzovu (informātika), K. Timmermani vai A. Zviedri (enerģētika), M. Ansonu (aviācija), I. Krieviņu (tekstilrūpniecība), B. Manzerovu (militārzinības, TTC)

2) TSK sēdi rīkot š. g. 28. februārī.

 

Sēde beidzas 15.30

 

Sēdes vadītāja: V. Skujiņa

Protokoliste: A. Ščucka


 Populārākie raksti
LZA TK protokols Nr. 1/1091 (24.02.2009)
«Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošās vārdnīcas» atbalstītāji
LZA TK apstiprinātās vai ar LZA TK lēmumiem saskaņotās terminu vārdnīcas un biļeteni (1991–2006)
Latviešu terminoloģija virtuālajā daudzvalodu pasaulē
LZA TK protokols Nr. 5/1143 (05.06.2018)
LZA TK protokols Nr. 6/1137 (07.11.2017)
LZA TK protokols Nr. 7/1131 (13.12.2016)
Kādā nozīmē lietojams termins esība, ar ko tas atšķiras no esamība?
Kur sameklēt Latvijas Republikas zinātnisko un akadēmisko grādu nomenklatūru?
Kāda ir vārdu garants un galvotājs iespējamā nozīmes sakritība un atšķirība juridiskā kontekstā?